Raad van Toezicht

 

Binnen Paraat scholen is sprake van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft een toezichtkader vastgesteld. Op basis daarvan ontvangt de Raad structureel verantwoordingsrapportages, waarmee toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van het geleverde onderwijs, de resultaten en de maatschappelijke opbrengsten, de strategische doelen en de ingezette middelen.

De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur, werkt zelfstandig en organiseert jaarlijks een overleg met respectievelijk de GMR en de schooldirecteuren.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Theo Hek, voorzitter
  • Daniëlle Hermsen
  • Rogier Hoftijzer
  • Marc Kothuis
  • Ester van de Haar