Paraatklassen

 

Elke Paraat school biedt passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit wordt gedaan middels het indikken van de basisstof (compacten) en verrijken. De leerkracht coacht hierbij de leerling op de vaardigheden waaraan de leerling moet werken.

De school kan samen met ouders advies vragen aan de Coach Passend Onderwijs Hoogbegaafdheid voor het signaleren, het aanbod van de leerstof of welke andere interventies passend zijn voor het kind. Er kan bijvoorbeeld worden onderzocht of versnellen een passende interventie is.

Ook kan er worden geadviseerd om het kind te laten deelnemen aan de “Paraatklas”.

De Paraatklas is een bovenschoolse ondersteuning om tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van een (hoog)begaafde leerling. Het aanbod in de “Paraatklassen” werkt preventief, waarbij getracht wordt te voorkomen dat leerlingen gaan vastlopen in hun toekomst.

Klik hier voor meer informatie over de Paraatklassen