Passend onderwijs

 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs en bij voorkeur thuisnabij. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar een reguliere basisschool. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

De meeste kinderen doorlopen de basisschool zonder problemen. Passend onderwijs wil er  voor zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. De school waar u uw kind aanmeldt of heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor de gewenste hulp en ondersteuning. Als de school dit niet zelf kan bieden, zoekt deze samen met de ouders naar een passende oplossing.

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk:

  • binnen de eigen school met extra ondersteuning;
  • op een andere basisschool;
  • in het speciaal (basis)onderwijs.

Paraat scholen heeft een ondersteuningsloket waar de scholen met hun vragen terecht kunnen.

Ook wordt vanuit het ondersteuningsloket extra ondersteuning toegekend (zie ook: ondersteuningsloket op deze website).

Reguliere en speciale scholen werken voor de uitvoering en bekostiging van Passend onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio kennen we voor het primair onderwijs twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs:

Samenwerkingsverband oost Achterhoek (www.swvoostachterhoek.nl)  waarin onze scholen in de gemeenten Aalten en Oost Gelre participeren.

Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. (www.swvdoetinchem.nl) voor onze scholen in de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek.