Opleidingsscholen

 

Paraat scholen vindt het heel belangrijk om actief een bijdrage te leveren aan een goede opleiding van toekomstige, enthousiaste leerkrachten. Daarom zijn 8 scholen erkend als opleidingsschool.

Een opleidingsschool:

  • werkt nauw samen met de PABO;
  • is gericht op professionalisering van (toekomstig) personeel voor onderwijs en opleiding;
  • is gebaseerd op werkplekleren;
  • vormt een pijler bij de ondersteuning van schoolontwikkelingsprocessen;
  • is gericht op verbetering van de opleiding voor verschillende taken en functies binnen het onderwijs.

Een opleidingsschool is een omgeving die de ontwikkeling stimuleert van zowel studenten als schoolorganisatie. De studenten worden op een intensieve manier bij de school betrokken. Naast het verzorgen van lessen, zijn de studenten actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van onderwijs.

Naast opleidingsschool zijn enkele scholen erkend als academische opleidingsschool.

Een academische opleidingsschool kent een nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en universiteiten, waarbij opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. Doelstelling is het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leerkrachten en de opleiders. Deze processen lopen niet naast elkaar maar gaan hand in hand en ze stimuleren elkaar.

Binnen de academische opleidingsschool worden leernetwerken gevormd. Hierin zitten  studenten, leerkrachten (basisschool), onderzoekers (universiteit) en docenten (PABO).

Opleidingsscholen:

RKBS St. Joris (Lichtenvoorde)

RKBS Pastoor van Ars (Lichtenvoorde)

RKBS St. Antonius (Vragender)

OBS De Slinger (Aalten)

OBS Op Koers (Varsseveld)

OBS De Woelwaters (Ulft)

 

Academische opleidingsscholen:

OBS Het Hof (Lichtenvoorde)

OBS ’t Montferland (’s-Heerenberg)