Ondersteuningsloket

 

Het OndersteuningsLoket binnen Paraat scholen kent twee hoofdfuncties:

  1. Hulp bieden bij ondersteuningsvragen
  2. Deskundigheidsbevordering voor Paraat personeel

 Wanneer ouders en/of school vragen hebben over de ontwikkeling van het kind, is elke Paraat school toegerust om daarmee om te gaan: alle scholen voldoen aan de basisondersteuning. Wanneer de hulpvraag de basisondersteuning overstijgt, kunnen scholen in samenwerking met ouders een beroep doen op het OndersteuningsLoket (OL) van Paraat scholen.

Naast de ondersteunende functie heeft het OndersteuningsLoket ook een preventieve-, deskundigheid bevorderende functie. Medewerkers van het specialistenteam bieden niet alleen (praktische) informatie en ondersteuning, maar brengen ook zoveel mogelijk kennis over zodat die beschikbaar blijft voor de school. Geen eenmalige interventies.

Vanuit het OndersteuningsLoket worden tevens scholingsactiviteiten gepland die de deskundigheid van het Paraat personeel op een hoger plan brengt.

Concreet betekent dit dat

  • De route passend onderwijs (zie schema) voor alle scholen eenduidig is en toegepast wordt;
  • Hulpvragen opgepakt worden door het specialistenteam. Dat team bestaat uit coaches passend onderwijs (cpo) met expertise op het gebied van het jonge kind, hoogbegaafdheid, gedrag, taal-lezen en spelling, rekenen en nieuwkomers;
  • Bij complexe vraagstelling er meegedacht wordt in het zorg- of ondersteuningsteam en mogelijkheden voor eventuele extra inzet onderzocht en gefaciliteerd worden;
  • Teams op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en bijgeschoold worden als daar behoefte aan is;
  • Leerkrachten aan kunnen sluiten bij kenniskringen die weer ondersteund worden door het specialistenteam;
  • Samengewerkt wordt met gemeente (beleidsmedewerker jeugd, ondersteuningsteam, netwerk het jonge kind, VVE, voorlichting enz.) en de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (zie ook passend onderwijs)