Missie en Visie

 

  • Onderwijs en identiteit, ‘dynamisch en divers’

Paraat Scholen haalt het beste uit kinderen, zij gaat daarbij uit van verschillen in talenten en achtergronden van kinderen, biedt betekenisvol, onderscheidend, passend onderwijs en ambieert hoge opbrengsten op het cognitieve, affectieve, motorische, sociaal emotionele en creatieve domein. Leerkrachten hanteren daarbij doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen, afgeleid van de kerndoelen van het primair onderwijs.

  • Personeel, ‘attent op talent’

Paraat Scholen handelt en acteert om het beste uit haar personeel te halen. Het personeel is zich bewust van de continu veranderende dynamiek van het onderwijs en de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld. Derhalve professionaliseren zij zich individueel, als team en als organisatie in samenhang tot de centrale doelstellingen van Paraat scholen. Hierbij wordt intensief samengewerkt en staat leren van experts en leren van en met elkaar centraal, uitgaande van eigen kennis, kunde, kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid.

  • Innovatie, ‘klaar voor de toekomst’

Paraat Scholen, met daarbinnen de individuele scholen, is steeds op zoek, dan wel alert op kansen en mogelijkheden het onderwijs te verbeteren, aan te passen of zelfs te veranderen. Hierbij worden de nieuwste inzichten bestudeerd, wordt (eigen) onderzoek gedaan en worden ontwikkelingen geïmplementeerd, geborgd en geëvalueerd. Dit alles met oog voor en in samenspraak met de onderscheidende stakeholders (belanghebbenden), met name de ouders.

  • Financiën en beheer, ‘sterk in maatwerk’

Paraat Scholen zet haar middelen effectief en efficiënt in. Op voorwaarde dat kwaliteit verbetert of minimaal gelijkwaardig blijft, worden waar mogelijk schaalvoordelen gehaald. Het bestuurskantoor is zodanig ingericht dat het optimale dienstverlening biedt. Schoolgebouwen voldoen minimaal aan de eisen om eigentijds onderwijs te kunnen verzorgen.