Leerplicht

 

Leerplicht

Uw kind mag naar school als het 4 jaar wordt, maar het is dan nog niet leerplichtig. Vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. Volledig leerplichtig wil zeggen dat uw kind 5 dagen per week naar school gaat. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden.

 Kwalificatieplicht

Na het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden, is het tot zijn of haar 18e verjaardag kwalificatie plichtig. Dit betekent dat uw kind een diploma moet halen waarmee hij of zij aan het werk kan (diploma havo, vwo of een diploma niveau 2 van het mbo). Ook is er een combinatie van leren en werken mogelijk.

Aanvragen verlof

Uw kind moet verplicht naar school tijdens reguliere schooldagen. U kunt vrijstelling (verlof) vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis e.d..

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de schooldirecteur. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, gaat via de leerplichtambtenaar.

De schooldirecteur kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in.