Aanmelden

 

Een basisschool kiezen voor uw kind is geen makkelijke keuze. Welke basisschool past het best bij uw kind en bij de opvoeding die u uw kind geeft? De scholen bieden u als ouders de gelegenheid om kennis te maken, voordat u uw kind aanmeldt. Deze kennismaking kan tijdens de open dag, die in de plaatselijke weekbladen bekend wordt gemaakt. Ook kunt u het hele jaar door een afspraak met de directeur van de school maken. Tijdens het gesprek kunt u alle vragen stellen en kunt u met een rondleiding de school in bedrijf zien. Op die manier proeft u de sfeer in de school.

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.
U meldt uw kind schriftelijk aan. Indien mogelijk meldt u uw kind minimaal 10 weken voordat het 4 jaar wordt aan. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

Op de website van de school van uw keuze vindt u een aanmeldingsformulier. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat bij de aanmelding aan de school doorgeven.

Als u nog twijfelt, kunt u uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de scholen te laten weten waar u uw kind hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen.

Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de eventuele ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Kan de school dit niet bieden, dan zoekt de school – na overleg met u – een betere plek (zie ook passend onderwijs). Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past. Soms zal hierbij onderzoek nodig zijn. Dit gebeurt steeds in overleg met u.

Uw kind wordt formeel toegelaten op de dag dat hij/zij vier jaar wordt. Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag uw kind alvast een aantal dagen (maximaal 5 dagen) naar school om te wennen.