Jaarverslagen

Sinds 2006 zijn schoolbesturen verplicht jaarlijks een Jaarverslag (jaarrekening en inhoudelijk verslag) op te stellen. Als Paraat scholen voldoen we graag aan deze opdracht, omdat wij ons willen verantwoorden richting de Raad van Toezicht, het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de gemeenten waar onze scholen staan en alle andere belangstellenden. Het Jaarverslag biedt informatie over het vele wel en – af en toe ook – het wee van de organisatie. Het biedt een goede inkijk in de organisatie en de uitvoering van de taken. Daarnaast krijgt de financiële positie en de besteding van de middelen alle aandacht. Bekijk hier de jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren:  

 

2021
2020
2019