College van Bestuur

 

Formeel bestaat Paraat scholen (nog) uit de organisaties Stichting LIMA en Reflexis Openbaar Basisonderwijs. Beide organisaties hebben een eigen College van Bestuur. Beide colleges werken echter functioneel zodanig samen dat de bestuurders geacht worden in één gezamenlijk College van Bestuur te zitten.

De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor goed onderwijs aan de Paraat scholen. Het bestuur stelt de kaders, bewaakt de missie en visie, denkt strategisch na over de toekomst en profileert de organisatie extern. Het bestuur is de werkgever van de organisatie en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Samen met de GMR en de schooldirecties zorgt het bestuur voor de kwaliteit van Paraat scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (intern) en de gemeenten (extern).

College van Bestuur Paraat scholen:

  • Marjolein Wenting, bestuurder Stichting LIMA
  • Frans Stieber, bestuurder Reflexis Openbaar Basisonderwijs