College van Bestuur

 

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor goed onderwijs aan de Paraat scholen. Het bestuur stelt de kaders, bewaakt de missie en visie, denkt strategisch na over de toekomst en profileert de organisatie extern. Het bestuur is de werkgever van de organisatie en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Samen met de GMR en de schooldirecties zorgt het bestuur voor de kwaliteit van Paraat scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (intern) en de gemeenten (extern).

College van Bestuur Paraat scholen:

  • Marjolein Wenting, bestuurder Paraat scholen