GMR

 Als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Paraatscholen zijn wij een toegankelijke kennispartner voor het doelgericht en constructief meebouwen aan een optimale leef-, leer- en werkomgeving.

Dit doen wij door:

 • Het proactief verzamelen van informatie bij belanghebbenden
 • Het verrijken van die informatie met onze uitgebreide kennis
 • Als gesprekspartner een verbindende factor te zijn, en
 • Actuele en toekomstgericht thema’s aan de orde te stellen

 Zo blijven wij meebouwen aan een creatieve, innovatieve en hoogwaardige onderwijsorganisatie.

 Kortom, als GMR zijn wij Gedreven, Meedenkend en Realiserend.

 Interesse om via de GMR ook een steentje bij te dragen? Wij kunnen nieuwe leden gebruiken. Stuur uw bericht naar secretariaat.gmr@paraatscholen.nl om uw interesse kenbaar te maken en wij nemen snel contact met u op.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. De GMR-en van LIMA en Reflexis werken samen als één GMR.

De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:

  • Oudergeleding:
   – Karolien Visser
   – Sascha Bleeker-Gijsbers 
   – Natasja Huinink
   – Bram Wassink
   – Vacature ouder
   – Vacature ouder
 • Personeelsgeleding:
  – Marcel Roelofs
  – Dave Busch
  – Christine Lageschaar
  – Marieke Kok
  – Wilma Hofs

Ambtelijk secretaris GMR:
Brigit Tankink, secretariaat.gmr@paraatscholen.nl

Notulen GMR schooljaar 2017-2018:

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006

Notulen GMR schooljaar 2018-2019:

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006

Notulen GMR schooljaar 2019-2020:

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006

 

Notulen GMR schooljaar 2020-2021

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006