Statuten Verordening

 

Paraat scholen bestaat uit twee rechtspersonen:

  • Stichting LIMA

De statuten zijn in september 2012 aangepast, waarbij de wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs d.d. 1-8-2010 ten aanzien van de scheiding bestuur en toezicht is verwerkt.

  • Openbaar Rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs

De Verordening is in 2016 geactualiseerd en door de vier gemeenten (Aalten, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek) vastgesteld. De, in 2011 ingevoerde, scheiding tussen bestuur en toezicht is daarmee formeel geregeld.

De statuten van Stichting LIMA en de verordening van Reflexis Openbaar Basisonderwijs zijn op hoofdlijnen vrijwel identiek.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting LIMA en Reflexis Openbaar Basisonderwijs, waarin de mate van samenwerking is beschreven en waarin opgenomen is dat aan deze samenwerking ook duidelijke rechten en verplichtingen zijn verbonden. Formeel blijven de organisaties een eigen rechtspersoon.